הדליקו נר לזכרו של רון

"יהי זכרו ברוך תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים."

"יהי זיכרו ברוך"

"רון, אני מתגעגע אליך. ירדנה וינון אני אוהב אתכם"

לכל הנרות >