הדליקו נר לזכרו של רון

"He was a great man and we will live to see him in the times of moshiach"

"אהלן. אני זוכר את ארוע הפיצוץ במעורפל אני זוכר שדיברו איתנו על החיילים שומרים..."

"יהי זכרו ברוך!!"

לכל הנרות >