הדליקו נר לזכרו של רון

"חבל על דאבדין ולא משתכחין. מלח הארץ, נוח על משכבך ילד. עכשיו תורנו להמשיך את המשימה."

"יהי זכרו ברוך תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים."

"יהי זיכרו ברוך"

לכל הנרות >