הדליקו נר לזכרו של רון

אתם מוזמנים להדליק נר לזכרו של רון ולכתוב כמה מילים.

כעת דולקים 250 נרות |


He was a great man and we will live to see him in the times of moshiach

אהלן. אני זוכר את ארוע הפיצוץ במעורפל אני זוכר שדיברו איתנו על החיילים שומרים עלינו. רון, אשר, משה, חיילי צוות הטנק שנהרגו בעת ששמרו עליי. היום אני צוער בקורס קציני שריון ממשיך בעקבותיהם החייל וגאה לשרת בחייל השריון. ברגעי משבר אני נזכר מי שמר עליי ומבין שעכשיו תורי. יהי זכרם ברוך.

יהי זכרו ברוך!!

לא הכרתי את רון, נתקלתי באתר דרך קישור.
הרגשתי צורך להדליק לזיכרו נר.
יהי זכרו ברוך ומבורך לעד, מי יתן ולא תדעו יותר צער!

זוכר אותו לעד !

חייכן היית, אהוב על כולם, לא פחדת מעבודה קשה.יהי זכרו ברוך. למשפחה שלא תדעו עוד צער.